Nieruchomości Krynica - Zdrój, nieruchomosci Nowy Sącz, mieszkania, domy - sprzedaż˝
Witaj, Czwartek 30 listopada 2023 W serwisie znajdziesz 58 ogłoszeń Aktualizacja: 2023-11-28 10:24:19

Pilnie poszukujemy mieszkań, domów, działek, lokali, dla naszych klientów jesli posiadają Państwo takie nieruchomości, prosimy o kontakt telefoniczy lub osobisty w naszym biurze

O FIRMIE
KONTAKT
WYSZUKIWARKA
ZGŁOŚ NIERUCHOMOŚĆ
KREDYTY HIPOTECZNE
KALKULATOR
WYMAGANE DOKUMENTY
 
 Wszystkie oferty biura
dom do wynajęcia [1]
dom na sprzedaż [14]
działki i grunty na sprzedaż [17]
działki i grunty pod wynajem [0]
lokal do wynajęcia [9]
lokal na sprzedaż [2]
mieszkanie do wynajęcia [5]
mieszkanie na sprzedaż [10]
OFERTA SPECJALNA [0]
strona główna [0]
OFERTY SPECJALNE [1]

Kancelaria Radcy Prawnego
mgr Marek Jurczak
tel.: 602 104 530 509 458 016
Nowy Sacz ul. lwowska 8


Partnerzy kredytowi:

KREDYTY HIPOTECZNE

Nasze Biuro świadczy usługi z zakresu doradztwa kredytowego i pośrednictwa w uzyskaniu kredytów hipotecznych. Mając podpisane umowy o współpracy z wieloma renomowanymi bankami na terenie Nowego Sącza i Krynicy, proponujemy naszym klientom kompleksową obsługę ułatwiającą uzyskanie kredytu na zakup nieruchomości.

Poniżej przekazujemy listę wymaganych dokumentów i koniecznych do spełnienia warunków, również dokonujemy wstępnej analizy zdolności kredytowej. To wszystko jest realizowane bez jakichkolwiek opłat od klienta na rzecz biura. Tak więc klient nic nie ryzykuje, a zyskuje możliwość pomocy, częściowo nawet wyręczenia go w przebrnięciu przez skomplikowaną procedurę kredytową. - pomoc w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów

Aktualnie współpracujemy z następującymi bankami:

WYMAGANE DOKUMENTY DO UZYSKANIA KREDYTU

Wymagane dokumenty przy NABYCIU NIERUCHOMOŚCI
1. Dokumenty potwierdzające nabycie lub zamiar nabycia prawa do lokalu (umowa przedwstępna lub akt notarialny sprzedaży)
2. Zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o warunkach przekształcenia obecnie posiadanego prawa do lokalu
3. Zaświadczenie o braku zaległości czynszowych za spółdzielni mieszkaniowej
4. Operat szacunkowy lub oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
5. W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości


Wymagane dokumenty przy NABYCIU UDZIAŁY W NERUCHOMOŚCI
1. Dokumenty potwierdzające nabycie lub zamiar nabycia nieruchomości (umowa przedwstępna lub akt notarialny sprzedaży)
2. Aktualny odpis z księgi wieczystej
3. Operat szacunkowy lub oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
4. W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości
5. Zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o warunkach przekształcenia obecnie posiadanego prawa do lokalu wraz z terminem ustanowienia odrębnej własności lokalu (w przypadku: nabycia lokalu mieszkalnego w drodze przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu)
6. Dokumenty potwierdzające prawo Kredytobiorcy do nabycia kredytowanej nieruchomości (w przypadku: nabycia lokalu mieszkalnego w drodze przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu)
7. Dokument potwierdzający budowlane lub rekreacyjne przeznaczenie działki (w przypadku: nabycia działki budowlanej lub rekreacyjnej)
8. Zaświadczenie o braku zaległości czynszowych ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku: nabycia garażu lub lokalu użytkowego)

Wymagane dokumenty przy NABYCIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
1. Dokumenty potwierdzające nabycie lub zamiar nabycia nieruchomości (umowa przedwstępna lub akt notarialny sprzedaży)
2. Aktualny odpis z księgi wieczystej
3. Operat szacunkowy lub oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
4. W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości
5. Zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o warunkach przekształcenia obecnie posiadanego prawa do lokalu wraz z terminem ustanowienia odrębnej własności lokalu (w przypadku: nabycia lokalu mieszkalnego w drodze przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu)
6. Dokumenty potwierdzające prawo Kredytobiorcy do nabycia kredytowanej nieruchomości (w przypadku: nabycia lokalu mieszkalnego w drodze przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu)
7. Dokument potwierdzający budowlane lub rekreacyjne przeznaczenie działki (w przypadku: nabycia działki budowlanej lub rekreacyjnej)
8. Zaświadczenie o braku zaległości czynszowych ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku: nabycia garażu lub lokalu użytkowego)

Wymagane dokumenty przy: BUDOWIE, DOKOŃCZENIU BUDOWY, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I REMONCIE NIERUCHOMOŚCI
1. Dokument na podstawie którego Kredytobiorca nabył prawo do władania nieruchomością będącą przedmiotem kredytu
2. Prawomocne pozwolenie na budowę
3. Projekt budowlany
4. Dziennik budowy (wymagany tylko w przypadku, gdy pozwolenie na budowę wydano ponad dwa lata wstecz)
5. Opis i mapa gruntu lub wypis z rejestru gruntów
6. Kosztorys realizacji inwestycji
7. Aktualny odpis z księgi wieczystej
8. Umowa z generalnym wykonawcą (jeśli została zawarta)
9. Operat szacunkowy lub oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
10. W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości

Wymagane dokumenty przy: NABYCIU WŁASNOŚCIOWEGO SPóŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO (w tym także nabycie tego prawa w drodze przekształcenia z lokatorskiego prawa do lokalu)

1. Dokumenty potwierdzające nabycie lub zamiar nabycia prawa do lokalu (umowa przedwstępna lub akt notarialny sprzedaży)
2. Zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o warunkach przekształcenia obecnie posiadanego prawa do lokalu
3. Zaświadczenie o braku zaległości czynszowych za spółdzielni mieszkaniowej
4. Operat szacunkowy lub oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
5. W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości

Wymagane dokumenty przy: SPŁACIE KREDYTU LUB POŻYCZKI ZACIĄGNIęTEJ NA CELE MIESZKANIOWE W INNYM BANKU.
1. Opinia z banku o zaciągniętym kredycie z uwzględnieniem kwoty aktualnego zadłużenia oraz terminowości spłat
2. Umowa kredytowa
3. Operat szacunkowy lub oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
4. Dokument na podstawie którego Kredytobiorca nabył prawo do nieruchomości
5. Aktualny odpis z księgi wieczystej
6. W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości

 

Nieruchomości FORTUNA - Nowy Sącz, ul. Lwowska 8, tel.: +48 18 443 88 01, email: centrala@fortuna24.pl
Oferty biura: Nieruchomości Nowy Sącz | Nieruchomości Krynica-Zdrój
Powered by mSR Nieruchomości Zobacz także: Kalkulator opłat taksy notarialnej